V letošním roce jsme pro Vaše děti připravili letní tábor -... Co se děje v trávě?...

Pokud budete chtít své dítě na tento letní pobyt přihlásit, kontaktujte nás na emailové adrese či telefonicky. Registrace dítěte Vám bude vždy potvrzena emailem. 

 

Co se děje v trávě 16.7. 23.7. 2021 2

 

 

Čtrvrtek

Ještě něco málo ke včerejšku. Starší děti si pro nás připravily. divadlo. Zahrály a zazpívaly nám pohádku Popelka, která slavila opravdu ohromný úspěch. Dneska jsme se vydali k další studánce a už opravdu věřili, že tam vílu najdeme. U krásné léčivé studánky na nás ale čekal jenom vodník. Dovolil nám opláchnout si oči léčivou vodou a za to, že jsme mu pomohli pochytat a roztřídit ryby, nám dal poslední kapičku na náš náhrdelník a kouzelný leknín.  Odpoledne jsme se vydali na prohlídku techniky místních hasičů. Hasiči nám všechno vysvětlili, ukázali a nakonec jsme si to všechno mohli vyzkoušet. Po večeři jsme položili kouzelný leknín do bazénu a světe div se, zjevila se nám studánková víla. Zazvonil zvonec....... Těšíme se zítra mezi 11 -11.30hod v Praze 

 

Středa

Dnešní den jsme zjistili, co všechno dokáže voda. Jakou má sílu a jak umí pomáhat i ničit. Dopoledne jsme si opět užili u potoka, po obědě hrátky v lese a bazén. K večeři jsme si opekli vuřty. Navštívil nás hasič, který nám ukázal jak se zachází se džberovkou. Všichni jsme si to vyzkoušeli a oheň uhasili. Za splněné úkoly jsme dostali další kapičku, ale vílu jsme ještě nenašli.

Úterý

Tak hlásíme,že zase nic. Studánková víla jako by se pod zem propadla. Dopoledne jsme opět vyzkoušeli několik pokusů s vodou a vydali jsme se to prohledat okolo rybníků. Našli jsme  pár vodních živočichů a nachytali si ryby. Odpoledne jsme se pořádně posílili borůvkovým koláčem a vyrazili pro změnu do lesa. Studánku jsme sice našli, ale jediným jejím obyvatelem byla žabka. Pomohli jsme jí najít ztracené malé žabičky a na zpáteční cestě jsme si prošli včelí stezku. Po náročném dni přišel na řadu opět bazén a žabka nám k němu za odměnu poslala nanuky, na kterých jsme si  po večeři pochutnali.

 

Pondělí 

Dneska jsme ráno vyrazili hledat studánkovou vílu k potoku. Nejprve se nám zdálo, že v dálce už snad by to mohla být ona, ale zase ne. Ale přivítal nás chrostík. Řekl nám něco o sobě. Dokonce jsme si ho v potoce nalovili. Také jsme ho pořádně prozkoumali pod mikroskopem. Viděli jsme i další spoustu živočichů. Odpoledne jsme si některé z nich vyrobili u naší malé studánky na zahradě a také jsme se pořádně vykoupali v bazénu.

Neděle

Další zprávy z Čestic. Ani noční vydatný déšť nás dnes neodradil od hledání studánkové víly. Ráno jsme natáhli holiny a hurá do lesa hledat studánku. Cesta nebyla vůbec lehká. Všude samé bahno, louže a další překážky, s kterými jsme si hravě poradili. Studánku jsme sice nakonec našli, ale místo víly tam byl jenom Hejkal. Tak snad zítra. Cestou domů jsme si nasbírali borůvky na koláč a odpoledne jsme strávili na zahradě a v bazénu.

Sobota

Zdravíme z tábora. Dnes za námi přitekl Pramínek, vysvětlil nám koloběh vody a zahrál si s námi hru na vodu. Že voda umí spustu věcí, jsme zjistili při vědeckých pokusech. Během dne jsme si ještě stihli pohrát na hřišti, v lese postavit domečky a ozdobit tašky, které nám přinesl Pramínek.

 

Příjezd

Hlásíme se z Čestic. Děti dorazily v pořádku. Na návštěvu přišli dědeček s babičkou a uvedli nás do programu.

Posíláme první fotografie z tábora a všechny Vás moc zdravíme do Prahy.

 

 

plakát tábor2020 studánky

 

 

 

 

ZIMNÍ TÁBOR 2020 14.2. - 21.2. 2020

Pátek 21.2.

Dneska ráno se s námi přišel rozloučit Starý rok. Je to už pořádně starý pán. Povídal si s námi o tom, co jsme prožili a jak se nám v Česticích líbilo. Během dopoledne jsme si zabalili, došli jsme se ještě projít před obědem a už se na vás, milí rodičové, těšíme. Tak brzy zase na viděnou.

Čtvrtek 20.2.

A přišel Štědrý den. Ráno jsme si vyrobili ozdoby na vánoční stromeček. Krásně jsme si stromek ostrojili a už jsme se nemohli dočkat večera. Aby nám to uteklo, vyrazili jsme ven na procházku do lesa. A protože o Vánocích mají lidé myslet na ostatní, donesli jsme zvířátkům také malé laskominy. Odpoledne jsme si připravili svíčky z včelího vosku a  výzdobu na vánoční tabuli, prostřeli jsme si a nemohli jsme se dočkat, až konečně přijde  Štědrý večer. K večeři jsme měli rybu a bramborový salát a také jsme si potom ochutnali  naše upečené cukroví. A konečně jsme se dočkali. Pod stromečkem jsme našli spoustu dárků. Zazpívali jsme si koledy a vyzkoušeli některé zvyky, kterými se dříve předpovídala budoucnost. Třeba jsme házeli střevícem, rozkrajovali jablíčko nebo pouštěli lodičky. Všechny nás to moc bavilo.

Středa 19.2.

 Nastala doba adventu. Jak jinak začít advent, dobu očekávání, než přípravou voňavých perníčků a lineckého. Moc nás všechny to pečení bavilo. Odpoledne jsme si perníčky ještě nazdobili a slepili jsme linecké. Když byla zapálená první adventní svíčka, hádejte, kdo za námi přišel. Sám svatý Mikuláš s čertem. Ale my jsme se ho nebáli. Dneska jsme také oslavili Filipovy sedmé  narozeniny, všichni jsme mu popřáli a dali jsme si s ním dort. Byl moc dobrý.

Úterý 18.2.

...A přišel podzim a s ním i všechno, co k podzimu patří. A to je posvícení. U nás na Podlesí se pečou hnětynky, to je pečivo trochu podobné lineckému, které se zdobí cukrovou polevou a cukrovými kytičkami. Každá dívka se snaží, aby byla její hnětynka, co nejkrásnější a mohla ji dát svému chlapci za tanec. My jsme si hnětynku nejen upekli, ale i ozdobili a snědli a tím jsme oslavili posvícení. K podzimu se váží, ale také další svátky např. Dušičky. Povídali jsme si, proč je slavíme, jaké zvyky se k této tradici váží. Bylo to trochu strašidelné, ale všechno jsme zvládli statečně. 

 

Pondělí 17.2. 

Tak nám ten rok utíká. Ráno jsme se probudili a byl květen. A protože u nás na vsi květen začíná vždycky tak, že se postaví máj, postarali jsme se o to, abychom takový pěkný máj jsme také měli. Zatančili jsme si okolo něj a zazpívali májové písničky.  

Odpoledne jsme si povídali a hráli o tom, jak je dlouhá cesta a hlavně jak dlouhá cesta byla pro naše předky od zrna až po chléb na našem stole. Nejprve jsme si museli připravit pole a zorat ho. Pak jsme zaseli obilí. Postarali jsme se o to, aby nám pěkně vyklíčilo a rostlo a k tomu jsme potřebovali přivolat déšť. Obilí nám krásně dozrálo, sklidili jsme ho do stodoly a mohli jsme začít mlátit. K tomu jsme měli připravené cepy. Každý si vyzkoušel jaké to je mlátit obilí a přitom jsme si pěkně do rytmu odříkávali básničku, aby nám to dobře šlo. Na závěr jsme ochutnali kousek chleba. A opravdu, chutnal nějak lépe, když jsme věděli, kolik práce takový krajíc skrývá.

Protože na přelomu dubna a května je tajemná Filipojakubská noc, vyrobili jsme si malé čarodějnice, abychom rituálem zahnali všechny temné síly. Při té příležitosti jsme si opekli na ohni vuřty. 

 

Neděle 16.2.

 A byli Velikonoce. Vyprávěli jsme si o tom jak to o Velikonocích chodí, proč se Velikonoce slaví a jaké dodržujeme zvyky. Dopoledne jsme si napekli jidáše, dostali jsme beránka. Došli jsme se podívat na ovečky, protože k jaru patří a počasí bylo opravdu jarní. Protože odletěli zvony do Říma, museli jsme na koledu s řehtačkami. Odpoledne si kluci upletli pomlázky a děvčata namalovala kraslice. I velikonoční den byl vydařený.

 

Sobota 15.2.

Tak nám ten rok pěkně začal. Přišel nás přivítat a vyprávěl nám, co se bude dít. Rok začal hezky zvesela - masopustem. Dopoledne jsme si udělali masky na odpolední rej. K obědu jsme měli koblihy, jak to o masopustu má být. Vyrazili jsme samozřejmě také ven, kde nás čekalo jarní počasí se vším všudy. Po sněhu bohužel už ani památky. Na masopustní rej nám přišel zahrát harmonikář. Moc jsme si masopust užili.

Příjezd- právě jsme dorazili v pořádku do Čestic. Klárka přestala plakat hned během chvilinky. Některé děti cestu prospaly a nyní svačí a potom se půjdou  rozdělit na své pokoje a vybalit si věci.

 

finále plakát

LETNÍ TÁBOR 2019

 1. den - U včelařky

CIMG8902

V pátek, když jsme přijeli do Čestic a ubytovali jsme se na pokojích, tak za námi přiletěla včela. Byla legrační a vyprávěla nám o sobě a o tom, co nás celý tábor čeká. Řekla nám, že se postupně budeme dovídat o tajemném světě včeliček, že navštívíme starý úl a  za splněné úkoly budeme  sbírat medáky - to jsou peníze, za které si na závěrečném jarmarku nakoupíme, co budeme chtít. 

Hned druhý den jsme si vyrobili na medáky látkové měšce, abychom je nepoztráceli. Dopoledne jsme navštívili včelařku, která nám ukázala, jak to v úle chodí, kdo tam žije. Dokonce jsme do takového úlu i mohli nakouknout a pozorovat za sklem život včel. Prohlédli jsme si včelí dílo, ukázali si, jak vypadá plástev medu, jaké množství medu se do plástve vejde. Také jsme viděli pomůcky, které včelař používá, když se na včelky jde podívat.

Protože byl opravdu krásný letní den, tak jsme se odpoledne koupali a po večeři jsme si uvařili bylinkový čaj, který jsme všichni ochutnali. 

 2. den - V lese

CIMG9047

Když jsme ráno vstali, tak pršelo jen se lilo, ale nám to nevadilo.

Protože víme, že se na závěr našeho včelařského tábora vypravíme na jarmark, kde si nakoupíme různé dobroty, připravili jsme si na ten náš velký nákup tašky. Ozdobili jsme si ji každý podle svého. Dopoledne jsme strávili povídáním si o včelách krmičkách. Že nevíte, co to je za včelky? To jsou mladé včelky, které ještě nevylétly z úlu a pečují o své ještě nevylíhnuté sestry. Navzájem jsme si vyzkoušeli jaké to je krmit se a aby to nebylo jen tak jednoduché, zavázali jsme si oči.

Po odpoledním klidu  se nám vyčasilo a tak jsme vyrazili do lesa na borůvky. Byli jsme všichni pilní jako včelky a natrhali dohromady dva kbelíky, ze kterých nám pan kuchař upeče borůvkový koláč. Podívejte se, jak pilně jsme sbírali, ale i ochutnávali borůvky medůvky.

 3. den - V Krušlovském včelíně

CIMG9122

 Ráno hned po snídani jsme objevili  v našem úle dopis, kde jsme se dozvěděli, co nás všechno čeká. Našli jsme v něm včelku Máju, kterou jsme si začali vyrábět. Také jsme si chvilku povídali o včelkách   čističkách. To je další činnost, kterou včely dělnice prochází, když jsou ještě hodně mladé. Čistí plástve a připravujou ji nejen  pro královnu, aby do voskových buněk mohla naklást vajíčka, ale také je připravují, aby do nich mohly včely uložit med do zásoby.

A všechny děti si z pilných včeliček vzali příklad a  pečlivě si uklidily své pelíšky a  při bodování dostali plný počet bodů.Dopoledne v lese kluci i děvčata stavěli různé skřítčí domečky a doupata. Po obědě jsme si chvilku odpočinuli a vyrazili na autobus do nedalekého Krušlova, kde bydlel vyhlášený včelař a řezbář pan Mach. Ani byste nevěřili, kdo nás tam přivítal. Přiletěla za námi včelka Mája.  Prohlédli jsme si  včelín pana Macha a a poslechli vyprávění o včelíně a jeho řezbářství. Mája si pro nás připravila 3 soutěže. Nejprve jsme zalévali květiny, aby neuschly, potom jsme sbírali pylová zrníčka a poslední úkol byl nejzábavnější. Hledali jsme včelky, které stejně bzučeli. Za splněné úkoly jsme si vysloužili medáky a vyrazili procházkou do Čestic.

V podvečer jsme se ještě vykoupali.

 

4. den - Včelky stavitelky

 

Když včelky trochu povyrostou, stávají se  z nich stavitelky, které mají za úkol stavět voskové plástve. Dnes jsme se za včelky stavitelky proměnili my, ale nestavěli jsme voskové plástve, ale hráze na potoce  a všechny nás to moc bavilo.

Za to, že jsme byli pilné jsme si vysloužili odměnu.

Po obědě, když jsme si trochu odpočinuli, na nás čekala včelí olympiáda. Už jste někdy viděli, jak se přenáší pylová zrnka, nebo přesně terfuje žihadlem? Podívejte se na fotografie. Protože jsme se všichni moc snažili, dostali jsme perníkové medaile, to byla dobrota.

Protože bylo teplo, tak jsme se potom koupali. Moc jsme si celý den užili. 

 

5. den - U Pučmelouda

CIMG9321

A dnes se z nás staly včelky strážkyně. Už jsme trochu starší včeličky a tak i naše práce je zodpovědnější. Abychom se ale včelkami strážkyněmi mohli stát, museli jsme prokázat svou odvahu a statečnost. Dozvěděli jsme se, že v nedaleké poustevně je ukrytý starý bručoun Pučmeloud, kterého není radno si pohněvat. V našem ranním dopise jsme se dozvěděli, jak zkouška odvahy bude probíhat. Sami nebo po dvojicích jsme museli projít stezkou a v poustevně navštívit straého Pučmelouda. Všichni jsme to zvládli a za odměnu jsme dostali včelí tykadla. Pučmeloud se udobřil a stal se náš kamarád a tak jsme ho pozvali, aby si s námi večer opekl na ohni špekáčky. 

Protože bylo velké horko, tak jsme se odpoledne koupali a také si vyráběli svíčky z včelího vosku.

 

6. den - Na jarmarku

 

Dnes nás čekal opravdu horký den, proto jsme strávili, co nejvíce času u vody. Dopoledne jsme se vypravili stavět hráze do potoka , tam se nám moc líbilo a odpoledne jsme byli u bazénu. Vodní hrátky jsme si užili. Dnešní den byl také významný tím, že jsme se podívali na jarmark, kde jsme si u Medové báby mohli nakoupit za vydělané medáky, co jsme chtěli. Medová bába měla zboží všeho druhu -  něco na zub, něco na hraní, voskové svíčky, omalovánky. Však uvidíte. Když jsme utratili všechny své peníze, začali jsme si balit kufry. Už se domů moc těšíme.

 

 

 Milí rodiče, rády bychom  pochválily všechny děti. Byly skvělé a tábor jsme si všichni společně užili. V příštím roce nebo někdy jindy se budeme těšit na viděnou. 

Přejeme Vám krásnou dovolenou a pohodové léto

kolektiv paní učitelek

 

 

 

PŘÍJEZD DO PRAHY V PÁTEK 26.7. 2019

BUDE MEZI 11.00 - 11. 15

NA NÁDRAŽÍ NA KNÍŽECÍ PŘED HOTEL AKCENT.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY ZDE BYLI VČAS. DĚKUJEME

 

doc00528920190122094602 001