Školu řídí Kateřina Vršková a o Vaše děti se starají paní učitelky Iva, Martina, Anna Jana.

IMG 7730

   

Statutárním orgánem příspěvkové organizace ŠvP Čestice je ředitelka školy. Kromě provozního personálu a zaměstnanců jídelny jsou stálými zaměstnanci školy v přírodě:

Kvalifikované učitelky mateřské školy a asistentky pedagogů

Pondělí – Pátek, což představuje pro vyjíždějící školu velkou úsporu doprovodného personálu.

Noční služba

Je zajištěna každý den včetně soboty a neděle od 19.00 do 7.00 hodin.

Zdravotnice

Je zajištěna v rámci celého pobytu. Pro ni je bezpodmínečně nutný, rodiči správně vyplněný "Dotazník ŠvP", který je často jediným vodítkem při ošetření dítěte lékařem. Rodičům je třeba zdůraznit, aby vypsali všechny problémy dětí, alergie, zvláštní projevy při teplotě, různé náchylnosti, jejich výhrady a přání k postupu léčby a podobně. Každé dítě s sebou přiveze kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii. Léky předepsané lékařem se doplácí z kapesného dětí.

U mateřských škol: na 10 dětí potřebujeme jednu paní učitelku z vyjíždějící školy.  Její pracovní doba je:

PO – PÁ :   14. 00 – 20. 00 h

SO – NE:      7. 00 – 20 .00 h

U základních škol: na jednu třídu přijíždí vyučující. Podle možností školy s jednou vychovatelkou nebo je vyučující sama a je domluvena s vysílající školou na hodinách navíc. Jejich pracovní doba je:

PO – PÁ :   7. 00 – 11. 45 h          odpoledne :17. 45 – 20. 00 h

SO – NE :    7. 00 – 20. 00 h

(Čerpání náhradního volna za přesčasové hodiny o sobotách a nedělích si paní učitelky vyřizují s vysílající školou.)

Ke každému výjezdu (po předběžném vzájemném potvrzení vybraného termínu a počtu dětí) se oboustranně podepisuje  podrobná "Smlouva o zabezpečení pobytu v ŠvP Čestice", kde jsou stanoveny podmínky pro obě strany

a informační Dodatek ke smlouvě“  s upřesněným termínem dané školy,  počtem dětí i dospělých, kalkulací cen, časy a místa odjezdů.