Charakteristiku našeho školního vzdělávacího programu nazvaného Rok na vsi  lze charakterizovat myšlenkou:      

„Příroda nám všem každý den přináší něco nového k pozorování i přemýšlení. Jde jen o motivaci ze strany dospělých, naučit děti přírodě naslouchat.“  Přiveďme děti a rodiče zpět k přírodě, má nám všem co nabídnout !!

Kromě ozdravného zaměření  je naše činnost je směrována k vytváření  citového vztahu k živé i neživé přírodě. Zejména proto, že první roky života mají pro děti dalekosáhlý význam a co dítě v tomto období prožije a přijme  je trvalé  a zhodnotí se v dalším životě. Další důležitou oblastí kterou dětem názorně dětem přibližujeme je návrat k tradicím a řemeslům k čemuž využíváme především tradic našich místních - jihočeských. V  dnešní hektické době  je důležité, aby děti znaly své kořeny, proto oživujeme a předáváme dál naše kulturní dědictví, jeho hodnoty a tradice.

Nabízíme tato témata, které mohou být součástí pobytu u nás ve škole v přírodě. Ke každému tématu je připravena řada činností, které vycházejí z místních tradic a daným tématem se prolínají.

1. Za Švandou dudákem

2. Chystáme se na pomlázku

3. Žába skáče po blátě 

4. Vyprávění starého úlu –aneb, jak to chodí u včeliček

5. Putování  za Rytířem Kocem do Dobrše 

6.  Na tom našem dvoře, všechno to krákoře

7. My máme máječek pěkný zelený

8. Jak to bylo s Ferdou mravencem a neuvěřitelné mravenčí  proměny

9. Od zrnka ke chlebu

10.  O posvícení, všechno to voní

11. Sluníčko zachází za hory, pasáci pečou brambory

12. Advent v lidových zvycích aneb možná přijde i Mikuláš

Součástí nabízeného programu je

1. Ozdravný pobyt založený na: 

 • dostatku přirozeného pohybu a her v přírodě
 • pozvolném otužování každodenním pobytem venku
 • posilování fyzické zdatnosti dětí formou hry a zdolávání terénu

 2. Zábavně vzdělávací program

 •  aktivního seznamování s přírodou, lesem, rostlinami a stromy
 •  přibližování tradičních řemesel - rukodělná výroba z přírodnin (dřevo, kamínky, proutí, šišky, drát..)
 • vzbuzení zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí
 • seznamování s hospodářskými zvířaty a volně žijícími živočichy s možností přímého kontaktu
 •  seznamování se zemědělským rokem - práce na poli od jarní setby až po sklizeň, využití plodin
 •  vytváření vztahu ke zdravým potravinám
 • sběr přírodnin a plodů k dalšímu výtvarnému zpracování ( výroba dárků)
 •  dětské radovánky tak, jak je děti znají z četby (pouštění draka, opékání brambor, sáňkování, jízda na kole, hry s vodou..)
 •  návštěva místního muzea s předměty patřícími k práci v hospodářství, věci známé z pohádek
 • výroba místního tradičního pečiva ( posvícenská hnětýnka, medový perník.. )
 • improvizované maňáskové divadélko

3. Z dalších akcí nabízíme  

 • pozorování hospodářských zvířat
 •  dopolední výlet na naučnou stezku s výkladem a soutěžemi
 • návštěvu skanzenu Hoslovice- vodní mlýn, dostupný pěšky, téměř celoročně
 • malý dudácký koncert tematicky zaměřený dle aktuálního výběru
 • povídání o včelách s návštěvou včelína a ukázkou včelího díla, vosku a pomůcek včelaře, ochutnání medu
 • celodenní nebo dopolední výlet podle výběru a finanč. možností školy (např. hrad Kašperk, Helfenburk, rozhledna Javorník..)

4. U dětí podporujeme „naučit se umění zabavit se“

 • využití skutečnosti, že do určitého věku děti mají neuvěřitelnou chuť něco tvořit

5. Cílem naší práce  je „ vytvořit podhoubí pro nový zájem, zálibu nebo činnost

 • Příroda je pro děti inspirativním prostředím, dokážou si v ní hrát bez zásahu dospělého. Pokud dětem umožníme trávit čas v přírodě, začnou ji brát jako základní životní potřebu. V dnešní době děti mají velký přístup k všemožným informacím o přírodě a nejen o ní. Ale stejně důležitou součástí u výchovy a vzdělávání dětí je jejich prožitek.

Pro paní učitelky v jejich volném čase nabízíme :

dlouhé procházky do přírody, jízdu na kole a možnosti navštívit kosmetiku, masáže a kadeřnici