Stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 „O školním stravování " a výživovými normami danými přílohou této vyhlášky.

Je přizpůsobeno náročnější pohybové aktivitě dětí při pobytu v ŠvP.

Strava je zajištěna 5x denně, (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a teplá večeře). Je pestrá, doplněna domácími krajovými jídly, moučníky, ovocem a zeleninou. Jídla se upravují převážně způsobem klasické české kuchyně z čerstvých surovin (např. polévky s domácími nudlemi, noky, omáčky, bramborové knedlíky, bramborová kaše,...), téměř bez používání polotovarů.

Jídelna

Při výrobě jídla dáváme přednost tradičním výrobním postupům, ale zároveň využíváme i nové poznatky týkající se racionální výživy a stravování dětí.

Po celou dobu pobytu je zajištěn pitný režim. Ovoce a zelenina je součástí stravy, přesto si mohou děti pro začátek dovézt i vlastní ovoce, nejraději na úkor sladkostí. Prosím paní učitelky, aby usměrnily rodiče v nepřiměřeném zásobení dětí sladkostmi.

Speciální požadavky na stravu : Po celou dobu působení školy vycházíme vstříc rodičům dětí,  které  jsou nějak zdravotně omezeny. Snažíme se, aby dítě nebylo vyřazeno z možnosti vyjet na školu v přírodě.

Kuchyně

K tomu potřebujeme:

  • spolupráci s rodiči – včas nahlásit  požadavky a domluvit se s ředitelkou ŠvP nebo přímo s naší vedoucí stravování
  • písemné přesné pokyny týkající se toho s čím má dítě problém
  • s sebou navíc vlastní suroviny na které je dítě zvyklé (těstoviny, chléb…), které se kombinují po dohodě s rodič
    i s naší běžnou stravou