Jsme rádi, že jste se rozhodli přijet k nám na pobyt do Školy v přírodě Čestice

Pro zajištění pobytu postupujte takto:

1. zjistěte si zájem u rodičů, jestli vůbec mají o tento typ mimoškolní aktivity zájem

2. podívejte se na termíny, které nabízíme a vyberte si

3. kontaktujte ředitelku školy, nejlépe emailem či telefonicky

4. bude Vám ze strany školy emailem potvrzena rezervace na kokrétní termín a počet osob, které k nám vyjedou

6. mezi Vaší školou a ŠvP Čestice bude uzavřena Smlouva o zabezpečení pobytu. Součástí této Smlouvy o zabezpečení pobytu je 

  • Smlouva - je uveden termín, počet dětí a dospělých osob, druh dopravy, vše vychází z Všeobecných podmínek ke smlouvě - tyto podmínky najdete v sekci - Dokumenty k výjezdu

 

  • Příloha ke Smlouvě - uvedeny pokyny k platbě, pokyny k odjezdu a příjezdu, abyste je mohli předat rodičům a další organizační záležitosti - neposílejte zpět se Smlouvou, slouží k Vaší potřebě při organizaci pobytu

 

  • Hlášení na hygienickou stanici - vyhláška  106/2001 Sb., ukládá za povinnost hlásit pobyt na zotavovacích akcích či ve škole v přírodě na příslušné hygienické stanice tj. ve Strakonicích - pokud Hlášení potvrdíte a pošlete je společně s podepsanou Smlouvou o zabezpečení pobytu, zařídíme odevzdání za Vás 1 měsíc před výjezdem dle vyhlášky

Smlouva o zabezpečení pobytu Vám bude poslána poštou včetně jejích dalších příloh. Po podepsání Smlouvy o zabezpečení pobytu ředitelem či jednatelem školy je nutné ji zaslat zpět poštou.

7. je lepší vybrat od zákonných zástupců zálohu, tuto zálohu můžete vložit po domluvě na účet ŠvP Čestice