Stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 „O školním stravování " a výživovými normami danými přílohou této vyhlášky.

Je přizpůsobeno náročnější pohybové aktivitě dětí při pobytu v ŠvP.

Strava je zajištěna 5x denně, (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a teplá večeře). Je pestrá, doplněna domácími krajovými jídly, moučníky, ovocem a zeleninou. Jídla se upravují převážně způsobem klasické české kuchyně z čerstvých surovin (např. polévky s domácími nudlemi, noky, omáčky, bramborové knedlíky, bramborová kaše,...),  nepoužíváme polotovary.

Jídelna

Při výrobě jídla dáváme přednost tradičním výrobním postupům, ale zároveň využíváme i nové poznatky týkající se racionální výživy a stravování dětí.

Po celou dobu pobytu je zajištěn pitný režim. Ovoce a zelenina je součástí stravy, přesto si mohou děti pro začátek dovézt i vlastní ovoce, raději na úkor sladkostí. Prosím paní učitelky, aby usměrnily rodiče v nepřiměřeném zásobení dětí sladkostmi.

Speciální požadavky na stravu : Po celou dobu působení školy vycházíme vstříc rodičům dětí, které  jsou nějak zdravotně omezeny či  mají případnou intoleranci na některou z potravin. Snažíme se, aby dítě nebylo vyřazeno z kolektivu a pobytu ve škole v přírodě se mohlo zúčastnit. 

Kuchyně

K tomu potřebujeme

  • spolupráci s rodiči – včas nahlásit  požadavky a domluvit se s ředitelkou ŠvP nebo přímo s naší vedoucí stravování tel. 383 396 103
  • písemné přesné pokyny týkající se konkrétní intolerance na potravinu
  • zajištění potravin  vlastních surovin s sebou  (těstoviny, chléb…), které se kombinují po dohodě s rodiči 
    i s naší běžnou stravou