Jsme rádi, že jste se rozhodli přijet k nám na pobyt do Školy v přírodě Čestice

Pro zajištění pobytu postupujte takto:

 

1. zjistěte si zájem u rodičů, jestli vůbec mají o tento typ mimoškolní aktivity zájem

2. podívejte se na termíny, které nabízíme a vyberte si

3. kontaktujte ředitelku školy, nejlépe emailem či telefonicky

4. bude Vám ze strany školy emailem potvrzena rezervace na kokrétní termín a počet osob, které k nám vyjedou

6. mezi Vaší školou a ŠvP Čestice bude uzavřena Smlouva o zabezpečení pobytu. Součástí této Smlouvy o zabezpečení pobytu je 

  • Smlouva - je uveden termín, počet dětí a dospělých osob, druh dopravy, vše vychází z Všeobecných podmínek ke smlouvě - tyto podmínky najdete v sekci - Dokumenty k výjezdu, dále je potřeba do Smlouvy doplnit - kontaktní osobu,která je zodpovědná za výjez,včetně tel. kontaktu (slouží především ke komunikaci s ředitelkou švp a dále se předává dopravci, aby v případě možnosti a nepředvídaných komplikací mohl tuto osobu kontaktovat). Je možnost si vybrat námi nabízený vzdělávací program,který naleznetena našich stránkách. Lze se též domluvit osobně s ředitelko švp.

 

  • Příloha ke Smlouvě - uvedeny pokyny k platbě, pokyny k odjezdu a příjezdu, abyste je mohli předat rodičům a další organizační záležitosti - neposílejte zpět se Smlouvou, slouží k Vaší potřebě při organizaci pobytu

 

  • Hlášení na hygienickou stanici - Zákon o ochraně veřejného zdraví  258/200 Sb., ukládá za povinnost ubytovaným skupinám, (pokud jsou splněny podmínky,že pobyt je delší než 5 dnů a zúčastní se ho více než 30 účastníků), hlásit pobyt na zotavovacích akcích či ve škole v přírodě na příslušné hygienické stanice tj. ve Strakonicích - pokud Hlášení potvrdíte a pošlete je společně s podepsanou Smlouvou o zabezpečení pobytu, zařídíme odevzdání za Vás 1 měsíc před výjezdem dle zákona

 

  • Dotazník pro rodiče - dotazník je určen především pro zdravotnici, rodiče vyplní případné alergie, léky apod. Součástí Dotazníku pro rodiče je též prohlášení o bezinfekčnosti. 

Smlouva o zabezpečení pobytu Vám bude poslána poštou včetně jejích dalších příloh. Po podepsání Smlouvy o zabezpečení pobytu ředitelem či jednatelem školy je nutné ji zaslat zpět poštou.

7. Pojištění - Není nutné zajišťovat pojištění pro děti na pobyt ve Škole v přírodě Čestice. V ceně za pobyt je zahrnuto též pojištění dětí po celou dobu pobytu. Pokud je doprava zajištěna ŠvP Čestice platnost pojištění dětí začíná při nástupu do autobusu v místě určení, dále trvá po dobu celého pobytu, včetně výletu apod. a platnost pojištění končí při návratu a výstupu z busu na místě určení. V případě, že si vyjíždějící škola zajistí dopravu sama, začíná platnost pojištění při zahájení pobytu ve Škole v přírodě, Čestice 8 a platnost pojištění končí při ukončení pobytu v ŠvP Čestice, Čestice 8.

8.  je lepší vybrat od zákonných zástupců zálohu, tuto zálohu můžete vložit po domluvě na účet ŠvP Čestice, bude Vám vystavena zálohová faktura

9. Organizační záležitosti týkající se rodičů a školy (cca měsíc před výjezdem) - vyberte doplatek hotovosti, rodičům předejte Dotazník pro rodiče (dostanete je společně se Smlouvou,nebo si jej můžete stáhnout na našich web. stránkách). Prosím, požádejte rodiče, aby byl Dotazník vyplněn pečlivě (slouží především zdravotnici). Součástí Dotazníku je též potvrzení o bezinfekčnosti, Dotazník musí  být  vyplněn s datem odjezdu. Dále budete potřebovat kopii kartičky pojišťovny a potvrzenou zdravotní způsobilost od lékaře. Pokud máte ve svých Evidenčních listech zdravotní způsobilost již potvrzenou,stačí vzít kopii. Veškeré dokumenty se po skončení pobytu vrací (Dotazník a kopie kartičky pojišťovny - rodičům,kopie EL - škole).

10. těsně před výjezdem (cca týden) budete kontaktováni ředitelkou švp, abychom si sdělili organizační informace týkající se odjezdu, aktuální počet dětí apod. 

 V případě jakýchkoliv dotazů volejte nebo pište na naši emailovou adresu. Rádi Vám vše upřesníme.